UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

OC/AC/NW


UBEZPIECZENIE OC

Ubezpieczenie OC (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej). Zwrot kosztów naprawy samochodu i leczenia poszkodowanych uczestników zdarzenia (osób trzecich). Ubezpieczenie obowiązkowe, niezależnie od tego czy pojazd stoi w garażu czy jest w częstym użyciu. Ochrona zniżki w razie szkody.

Ubezpieczenie AC (ubezpieczenie autocasco)

Zabezpieczenie w razie utraty lub uszkodzenia samochodu, w przypadku m.in.:
  • kradzieży (samochodu lub jego wyposażenia)
  • uszkodzenia przez nieznanego sprawcę (np. na parkingu)
  • uszkodzenia samochodu przez wiatr, gałęzie, kamienie itp.
Pokrycie kosztów naprawy samochodu uszkodzonego w wyniku kolizji.
Ochrona zniżki w razie szkody.

Usługi Assistance

Usługa ubezpieczeniowa, która zapewnia kierowcy i pasażerom, pomoc w trudnych sytuacjach takich jak wypadek, awaria, unieruchomienie oraz kradzież pojazdu (pojazd zastępczy, holowanie do 1000km, zakwaterowanie – w zależności od wybranego wariantu) Wystarczy jeden telefon, aby otrzymać pomoc.
Assistance jest przydatne szczególnie w podróży, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Ubezpieczenie NNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków)

Jedno z ważniejszych ubezpieczeń, biorąc pod uwagę stan polskich dróg i kulturę jazdy rodzimych kierowców.
Zabezpieczenie leczenia kierowcy i pasażerów poszkodowanych w wypadku.
Odszkodowanie w przypadku śmierci kierowcy lub pasażera (np. 100 tys. zł).
Odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu kierowcy lub pasażera.
Składka roczna już od 50 zł.

Kietlin ul. Południowa 57
biuro@tyminska.com.pl