UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

DOM I MIESZKANIE

Ubezpieczenia majątkowe mogą obejmować:

 • dom jednorodzinny (również w budowie)
 • lokal mieszkalny
 • garaż, inne budynki
 • ogrodzenie
 • ruchomości domowe znajdujące się w lokalu lub budynku mieszkalnym
 • domki letniskowe
 • OC w życiu prywatnym (dla Ciebie i Twojej rodziny)
 • Assistance
Ubezpieczenie majątkowe obejmuje wszystkie typowe zdarzenia np: działanie żywiołów typu ogień, powódź, zalanie, huragan, deszcz nawalny, kradzież (włamanie, dewastacja, wandalizm) oraz inne.
Formuła ALL RISKS jest stosowana w ubezpieczeniach dla klientów wymagających najszerszego zakresu ubezpieczenia.

JESTEŚ WŁAŚCICIELEM NIERUCHOMOŚCI - PAMIĘTAJ!!!


Najważniejsze obowiązki właściciela domu jednorodzinnego, przy czym nie jest to katalog zamknięty a obowiązki mogą się różnić w zależności od lokalizacji czy konstrukcji budynku:
Okresowo raz w roku:
 • kontrola instalacji gazowych;
 • kontrola przewodów kominowych ( dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

Okresowo raz na 6 miesięcy:
 • czyszczenie przewodów kominowych (dymowych i spalinowych) palenisk opalanych paliwem płynnym lub gazowym

Okresowo raz na kwartał:
 • czyszczenie przewodów kominowych (dymowych i spalinowych) palenisk opalanych paliwem stałym

Obowiązki właścicieli nieruchomości reguluje Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414), a w szczególności art. 61 i 62 oraz Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, z dn. 16.06.2003; nowelizacja z dnia 11.06.2006 Dz.U 80/06)

Kietlin ul. Południowa 57
biuro@tyminska.com.pl